Re: Miller z Lepperem, taraz Miller z Palikotem

cymber.gaj napisał:

> W ten sposób zabroniłbyś Polakom wybierania ich na stanowiska powyżej portiera,

> czyli zastąpiłbyś jedną dyktaturę drugą. Kto miałby decydować, na kogo głosowa

> ć nie można? Ty? Za miesiąc może byś wpadł na pomysł, że nie podoba ci się inna

> partia, bo jeden koleś, który jest jej członkiem, odbił ci dziewczynę?

> Ma decydować Naród. Koniec. Kropka.

Co Ty opowiadasz. Niemcy miały po 90 roku dyktaturę ?

W celu wyeliminowania z życia publicznego ludzi pełniących ważne funkcje w komunistycznym aparacie partyjnym i rządowym z obecnych struktur władzy, Niemcy wprowadziły ustawę dekomunizacyjną. Uczyniono to po to aby skutecznie wprowadzić całokształt reform gospodarczych i politycznych.

Nie była to dyktatura !

Re: Miller z Lepperem, taraz Miller z Palikotem

zbigniew_clapton napisał:

> Komunistom trzeba było w ’89 powiedzieć cześć i zabronić im sprawowania jakich

> kolwiek funkcji powyżej portiera.

W ten sposób zabroniłbyś Polakom wybierania ich na stanowiska powyżej portiera, czyli zastąpiłbyś jedną dyktaturę drugą. Kto miałby decydować, na kogo głosować nie można? Ty? Za miesiąc może byś wpadł na pomysł, że nie podoba ci się inna partia, bo jeden koleś, który jest jej członkiem, odbił ci dziewczynę?

Ma decydować Naród. Koniec. Kropka.„Pomysł i planowanie są jądrami naszego programu”.

/Jarosław Kaczyński/