szantaż emocjonalny to dobre słowo

stosowały go katolickie bojówki par ecellence, a o sytuacji osobistej tej dziewczyny możesz mieć tylko takie pojęcie, jak kura o pieprzu

Chcieliście ją ZMUSIĆ do urodzenia, została w tym celu uwięziona!Thirty years ago we had Steve Jobs, Johnny Cash and Bob Hope. Now we have no jobs, no cash and no hope.