Podobno Radwańska nie miała orzełka na piersiach

Tak właśnie usłyszałem w TV. Ciekawe kto sprawdzał?„Nastąpiła sytuacja modelowa, opisana w konstytucji, że jeżeli organa państwa nie są w stanie sprostać sytuacji, wtedy Sejm powołuje komisją śledczą” – podkreślił Macierewicz.”

Państwo nie przewidziało wariatów w swoich organach. Powołać komisję śledczą!