Skutki wolnego dostępu do broni w Stanach:

tylko w strzelaninach na terenie szkół w latach 1989-2012 zginęło 376 osób, w tym samym okresie w państwach UE zginęło w ten sposób 86 osób. Przy czym w UE mieszka ok. 500 mln, a w USA ok. 300 mln ludzi.