Hojarska opowiadała jak Tusk lał żonę

więc ten list nie zrobi na Tusku ŻADNEGO wrażenia!