czym się różni prof.Binienda od……………

Tomasza Hypkiego, Jana Osieckiego, Pawła Artymowicza, Mariana Jeża i & ???

Wiesław Kazimierz Binienda (ur. 20 sierpnia 1956 w Kole) amerykański uczony polskiego pochodzenia, profesor i dziekan Wydziału Inżynierii Cywilnej (Department of Civil Engineering) w Kolegium Inżynierii University of Akron w Akron w stanie Ohio (od 2003 roku), redaktor naczelny kwartalnika naukowego Journal of Aerospace Engineering wydawanego przez American Society of Civil Engineers (ASCE), ko-dyrektor Gas and Turbine Research and Testing Laboratory w University of Akron (od 2003 roku). Wchodził w skład komisji NASA badającej przyczyny promu kosmicznego Columbia. Autor licznych publikacji naukowych, specjalizuje się w inżynierii materiałowej, metodach obliczeniowych w fizyce ciała stałego i ich zastosowaniach w lotnictwie i astronautyce (mechanika pękania materiałów złożonych, analiza elementów skończonych, analiza dynamiczna problemów udarowych, analiza zmęczeniowa, analiza związana z płynięciem materiałów). Laureat wielu nagród, w tym przyznawanych przez NASA (m.in. NASA „Turning Goals Into Reality Award” w 2004 roku za udział w badaniach dotyczących poprawy bezpieczeństwa w konstrukcjach silników odrzutowych). W 2008 roku American Polish Engineering Association (APEA) uznało go za jednego z najbardziej zasłużonych naukowców amerykańskich polskiego pochodzenia.

Lemingi moglibyście pokrótce przybliżyć sylwetki Tomasza Hypkiego, Jana Osieckiego, Pawła Artymowicza, Mariana Jeża,?????