Re: To bez znaczenia, drobiazg

Poprz

> ez niewidzialną sieć powiązań ambony z każdym praktycznie urzędem.

To już niewierzący nawet zaczynają w niewidzialne duchy wierzyć, pod wpływem obcowania z tematyką kościoła.