Re: Lemingi?Hitlerowcy o Żydach:Szczury!Podobne,b

Tupot białych mew

O pusty pokład,

W dali morza zew,

Na głowie okład,

Rozpalona krew

Wdziera się do trzew

I gniew o tych mew,

Tupot mew, wzbiera gniew.