Lemingi?Hitlerowcy o Żydach:Szczury!Podobne,bardzo

podobne. Ciekawe jest czy Parwdziwi Patrioci mieli by coś przeciwko rozwiązaniom Adolfa? Myslę że duża ich cześc nie miała by nic p-ko – wystarczy tylko poczytać komentarze tzw.prawdziwych?