a co wyłaziło z bronka gdy mówił

o kaszalotach-dunkach?Janina Paradowska :”Przecież nie wszystko w raporcie MAK było zafałszowane”