Wyprawka szkolna 2012/2013

Zgodnie z §3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2012 poz. 706) Prezydent Miasta Mielca ustala, że wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników należy składać do dnia 07 września 2012 r.