Nie wykluczone, że w niepodpisanej przez

Amerykanów umowie była taka klauzula.

Ale Amerykanie traktują terytorium Polski jak Guantanamo.

Tu żadne ptrawo nie obowiązuje.