dwie Polski, dwa patryjotyzmy -obraz nasz dziś

podział jest widoczny jak na dłoni ta pierwsza Polska żyjąca teraźniejszością i przyszlością ,radością z postępu i zdobyczy cywilizacyjnych i jest ta druga ,która mentalnie gdzieś tam zatrzymała się 30-40 lat temu /niektórzy 70 / i próbują zawracać kijem rzekę .