może warto pamiętać, że….

poziom dwutlenku węgla w atmosferze był jeszcze niedawno najniższy w całej historii Ziemi. Obniżenie jego stężenia z poziomu bodajże 800 ppm (obecnie jest 350-380 ppm) dało początek zlodowaceniu Antarktydy na granicy Eocenu-Oligocenu.