Snajper

Czy morze i góry należą do kategorii tworzonych przez człowieka?

Obozy śmieci do takiej kategorii należą.

polish death camps – jest bardzo często rozumiane jako obozy zrobione przez Polaków.

Ja osobiście z taką interpretacją się spotkałem.

PS

Dlaczego mówi się tajnie amerykańskie wiezienia w Polsce a nie polskie tajnie więzienia….