Tylko solidaruchów?

Moje przemyślenia na temat dwudziestolecia obejmują również ich kumpli – komuchów i klechów. Ta cała triada urządziła sobie wygodne, łajdackie życie kosztem całego spoleczeństwa. Nam rzuca tylko od czasu do czasu ochłapy jałmużny.