Re: nsfast: PS

Tak tytułem wyjaśnienia: Binienda zawsze powtarza jak nakręcony, że ten czy ów Bardzo Poważny Naukowiec oglądał WYNIKI i nie zgłosił zastrzeżeń. Ani razu nie powiedział nic o ocenie DANYCH lub OBLICZEŃ. Powódu można się domyślać – kryptonitowe dźwigary za bardzo dawałyby po oczach, więc źródła są pewnie bardzo, bardzo tajne.