Re: "dokument" z aktorem Bulskim

Zadziwiające: PIS+RM=lot na kukułczym gniazdem.