Re: Nieprawda!!!

sclavus napisał:

> Zawsze pozostaje człowiekiem kościoła…

Każdy gdzieś przynależy- do partii, kościoła, państwa itd..

> Tam, gdzie jest rzeczywisty rozdział kościoła od państwa, kościół (ksiądz/kszię

> ża) wypowiada się wyłącznie w sprawach etycznych i społecznych…

To też zagadnienia polityczne.

> Te wypowiedzi, nie są jednak w żadnym wypadku wiążące.

Czy wypowiedź księdza w sprawach politycznych jest dla wiernych wiążąca ?

Od kiedy.