to jest przykład drobnego cwaniaczka

> Nic na to nie poradzę, ale przypomina to urzędasa za Gomułki, drobnego cwaniacz

> ka i kombinatora. Lizusa, który bije na glowę wszystkie rosyjskie porównania od

> Gogola. Takiego z opowiastki o szynelu.

Prostego urzędasa z czasów Gomułki i katolickiego obłudnika z Moliera przypomina raczej ten aktywista PIS.

www.youtube.com/watch?v=gn0wh_U2XhY

Tak przy okazji jak jakiś mały biznesik na PKP to najskuteczniejsze dotarcie przez czerwonych.