Piotr Tymochowicz: Prezydentowi nie przystoi śmiać

Piotr Tymochowicz: Prezydentowi nie przystoi śmiać się w obliczu tragedii na Ukrainie

Po co te pretensje? on jest przecież uczony burak bulufbul…przeczytane tu na forum:

jaka jest miara złajdaczenia się platfusów i gumofilców w ciągu czterach lat ich rządów ? ? ?