Sześć uchwał planistycznych i przekazanie majątku dla PWSZ

Podczas czwartkowej sesji (26.04) radni niemal jednogłośnie zdecydowali o zmianach w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz w Miejscowym Planie zagospodarowania Przestrzennego. Podjęta została także uchwała o przekazaniu budynku na rzecz powstającej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Mielcu.