Re: Pasuje, pasuje

Heniek – zaproponuj RP aby złożyli wniosek o komisję śledczą w sprawie AT – aby zbadali jak by szkolony jak zadaniowany, jak finasowany i jakie z tego korzyśći wynikły?