Pasuje, pasuje

Do rydzykowo-pisowskiej hołoty jak najbardziej. Gnojek jest wprost straszny.