Re: ciekawa opinia

www.handelsblatt.com/unternehmen/banken/schadensersatz-bayernlb-verklagt-deutsche-bank/6532596.html

Bayern LB wystąpił na drogę sądową w sądzie Manhattan District z powództwem przeciw Deutsche Bank New York o sprzeniewieżenie

collaretyzo’ wanych amerykańskich kredytów hipotecznych w swoich listach zastawnych do amerykańskich kredytów hipotecznych.

Strata Bayern LB to 800 mln USD żle ujętych w sensie wierzytelności spłacalnych w „pottfolio” derywatów raportowanych Bayern LB…

Bayern LB w postępowaniu polubownym uzyskał wczesniej od „City Group”[City never sleeps] kwotę odszkodowawczą ujętą tajemnicą handlową za mylne info o pierwszorzędności portelu zastawionych hipotek, które zastawił listem zastawnym.

City Grup wypłaciła różnym bankom w świecie, w tym BAYERN LB w sumie już 8 mld USD.

Łączne straty Bayern LB na „maczaniu palcy” w niebezpiecznych derywatach zastawionych na „lewych”, niespłacalnych hipotekach amerykańskich to 8 miliardów USD w latach 2008-2010.