Ogłoszenie wyroku w sprawie okładki Newsweeka

Sędzia

[…] Uzasadnienie wyroku: Turban i charakterystyczny zarost nie dowodzą jeszcze, że redaktor Lis chciał przedstawić Antoniego Macierewicza jako terrorystę i tym samym poniżyć go w opinii publicznej. Jednak mętne, nieprzytomne i przepełnione nienawiścią oczy osobnika widocznego na zdjęciu jednoznacznie wskazują na taki zamiar…

Lis

Ależ Wysoki Sądzie, do k..wy nędzy, ja p..dolę! Oczy nie były montowane! To autentyczne ślepia Macierewicza!

Sędzia

Hmmmm… taaaak…. no, cóż… Wzywam strony do niepodejmowania żadnych kroków w tej sprawie. Sam złożę apelację od swojego wyroku…„Z tym dziadkiem z Wehrmachtu to lipa, ale ciemny lud to kupi”.

Jacek Kur..ski, 14 października 2005