Re: Sceptycyzm

Ostrożnie! Wartość wymienna każdego przedmiotu zależy od kupującego i sprzedającego. Ludzkość się umowiła, że złoto jest jakimś „obiektywnym” wyrazicielem wartości i w tej umowie trwa od wieków. Ale zawsze to można zmienić…..

Oczywiście – złoto jakąś wartość obiektywnie posiada (w przeciwieństwie do papieru a tym bardziej pieniądza elektronicznego). Ale obecna cena cena złota (jak i poprzednia) nijak się nie ma do tej wartości.

Każdy pieniądz (jako pośrednik wymiany czy środek tezauryzacji) jest wynikiem społecznej umowy. Złoto jest tylko mniej abstrakcyjne od papieru. Ale doskonałe nie jest.