Re: Miliony baranów nad Wisłą zostało uwiedzionyc

Kontestowałem od studiów na okrągło, „mój mości Panie”„Wszystko jest piękne, wystarczy tylko umieć dobrze spojrzeć” /Camille~Pissarro/