Re: Niemców co pewien okres historyczny dotyka

Na szczęście są wszechwiedzący, widzący wszędzie spisek i głupotę obywatele, którzy o co by ich nie zapytać – zawsze „mają lepiej”.

Kochani „wszechwiedzący”: co zrobicie z milionami ton odpadów promieniotwórczych, których dzisiejsze technologiew nie potrafią zutylizować? Jak do tej pory wszyscy posiadacze tych reaktorowych cacek tylko je składują = te koszty sprytnie pokrywane są z podatków wszystkich obywateli. Odpady to nie tylko zużyte rdzenie, ale wiele milionów ton napromieniowanej ziemi, materiałów budowlanych, maszyn, narzędzi czy odzieży pracowników i.td. Czas wysoce kosztownego, bezpiecznego składowania, to kilkadziesiąt tysięcy lat.

Co się może wydarzyć lub kto w tym czasie może dla zguby innych tego użyć, jest nieprzewidywalne. Jak bardzo jest to niebezpieczne wystarczy spojrzenie na bardzo krótką w tej relacji historię choćby XXwieku.

Nikt w roku 1900 nie mógł przewidzieć tego co się w przeciągu następnych 100 lat zdarzy.

Nikt z nas dzisiaj też nie jest w stanie przewidzieć kto, kiedy i jakie draństwo przeciwko innym wynajdzie. Chrońmy przyszłe pokolenia i to nie po to by nas nie przeklinali, a po to by w ogóle ktokolwiek miał nas wspominać.